Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maareformi seaduse § 21 ja § 22¹ ning maakorraldusseaduse § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Maareformi seaduse § 21 ja § 22¹ ning maakorraldusseaduse § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 4

Maareformi seaduse § 21 ja § 22¹ ning maakorraldusseaduse § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Vastu võetud 11.09.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida maareformi seaduse § 21 ja § 221 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Viimsi Vallavalitsusele.

  (2) Delegeerida maakorraldusseaduse § 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Viimsi Vallavalitsusele.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 määrus nr 31 "Maakatastriseaduse § 16 lg 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste minimaalsuuruse määramise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele".

  (2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määrus nr 23 "Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele".

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json