Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 15

Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine

Vastu võetud 13.09.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 ning § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruses nr 98 „Tartu linnavara eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 51 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Seaduses või käesolevas määruses sätestatud juhul on linnavara omandamiseks, vahetamiseks ja kohustuste võtmiseks vaja linnavolikogu luba.";
  2) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 6. Kinnisasja omandamine ja vahetamine
Kinnisasja omandamise ja vahetamise otsustab linnavalitsus korraldusega. Muid kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest tulenevaid ülesandeid täidab linnavalitsuse määratud struktuuriüksus.".

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json