Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Võru linna arengukava 2017-2035

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 28

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru linna arengukava 2017-2035

Vastu võetud 20.09.2017 nr 14
RT IV, 26.09.2017, 3
jõustumine 15.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2018RT IV, 18.09.2018, 701.10.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel.

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu "Võru linna arengukava 2017─2035" vastavalt lisadele:
 1) Võru linna arengukava 2017─2035 (lisa 1);
 2) Hetkeolukorra ülevaade (lisa 2).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 15. oktoobril.

Lisa 1 Võru linna arengukava 2017-2035
[RT IV, 18.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

Lisa 2 Hetkeolukorra ülevaade