HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord - sisukord
Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2020, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord

Vastu võetud 09.09.2019 nr 23
RT IV, 18.09.2019, 4
jõustumine 21.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT IV, 13.06.2020, 216.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 6 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1¹ lõike 7 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruse alusel makstakse sõidukompensatsiooni Kuusalu valla aadressiga rahvastikuregistrisse kantud üldhariduskooli õpilasele Kuusalu valla ning Loksa linna huvihariduses- ja tegevuses regulaarsel osalemisel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliine.

§ 2.   Sõidukompensatsiooni taotlemine

  Huvikooli ja –ringidesse sõidu kompenseerimiseks esitab lapsevanem Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

§ 3.   Sõidukompensatsiooni määramine ja maksmine

  (1) Kütusekompensatsioon määratakse juhul kui täidetud on järgnevad tingimused:
  1) õpilane õpib elukohajärgses üldhariduskoolis;
  2) õpilane osaleb regulaarselt Kuusalu valla või Loksa linna huvihariduse või huvitegevuse töös, kuid õpilase elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui 3 km ning õpilasel ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilas- või avalikke liine.

  (2) Kompenseeritakse kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist.

  (3) Lapsevanem märgib taotluses 11 kuud kalendriaastas sõidukompensatsiooni saamiseks.
[RT IV, 13.06.2020, 2 - jõust. 16.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020]

  (4) Kui ühest perekonnast osalevad mitu last samal ajal ning samas kohas toimuvas huvihariduse või huvitegevuse töös, siis makstakse kütusekompensatsioon ühekordses määras.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json