Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2021, 1

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Vastu võetud 15.09.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Parkimiskorraldus vanalinnas

(1) Tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil võib 15. novembrist kuni 31. märtsini ajutiselt keelata mootorsõidukite parkimise paariskuupäevadel ajavahemikus kl 00.00–06.00 piirkonnas I ja paaritutel kuupäevadel kl 00.00–06.00 piirkonnas II.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu kehtestab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ettepaneku alusel Tallinna Transpordiameti juhataja oma käskkirjaga. Keeld kehtestatakse kõige varem viis päeva pärast ettepaneku saamist. Käskkirjas nimetatakse parkimiskeelu algus- ja lõppkuupäev.

(3) Käskkiri avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning Tallinna veebilehel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu kehtestamise korral tähistatakse parkimiskorralduse muudatus liikluskorraldusvahenditega.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu ajal on vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul kehtiva elektroonilise aastakaardi ja vabade kohtade olemasolu korral õigus parkimistasu maksmata parkida oma sõidukit aadressil Väike Rannavärav 6 asuvas parklas.“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json