Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2021, 18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.09.2021 nr 7

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 2 lõike 1 punkti 1, pedagoogilise nõukogu kooskõlastuse (14. mai 2021 protokoll nr 5) ja hoolekogu kooskõlastuse (17. mai 2021 protokoll nr 4) alusel ning võttes arvesse asjaolu, et Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamunal on kolm tegutsemiskohta.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrust nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ alljärgnevalt:

 
  1) sõnastada § 12 lõike 1 esimene lause järgmiselt:
„(1) Lasteaia kõikide rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, pedagoogiline nõukogu valib enda hulgast iga lasteaia tegutsemiskoha esindaja.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json