Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute kustutamise kord

Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute kustutamise kord - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 43

Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute kustutamise kord

Vastu võetud 20.06.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 2 ja kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 kinnitatud ”Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” § 8 lg 1 alusel.

§ 1.  REGULEERIMISALA

  Käesolev kord reguleerib Võrumaa Keskraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute kogudest ja raamatukogu kataloogist kustutamist.

§ 2.  ÜLDALUSED

  Raamatukogul on lubatud kogudest ja kataloogist kustutada aegunud, lagunenud, kaotatud ja liigses eksemplaarsuses teavikuid.

§ 3.  TEAVIKUTE KUSTUTAMINE

 (1) Teavikud kustutatakse kogudest ja raamatukogu kataloogist mahakandmise põhjuste järgi koostatud kustutusaktiga.

 (2) Kustutusaktis tuuakse järgmised andmed:
 1) akti koostamise kuupäev;
 2) akti koostaja nimi;
 3) kustutatud teavikute kogumaksumus;
 4) kustutatud teavikute eksemplaride arv laadide kaupa;
 5) kustutatud raamatute eksemplaride arv liikide järgi;
 6) kustutatud raamatute eksemplaride arv keelte järgi;
 7) kustutamise põhjus;
 8) akti koostaja allkiri.

 (3) Kustutusaktile lisatakse kustutatud teavikute nimekiri, milles tuuakse ära järgmised andmed:
 1) autor(id);
 2) pealkiri;
 3) ilmumisaasta;
 4) liik;
 5) vöötkoodi- või inventarinumber;
 6) keel;
 7) hind.

 (4) Kinnitusakti kinnitab raamatukogu direktor.

§ 4.  MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub 01. juuli 2007. a.

Kersti Kõosaar
Linnapea

Sally Pukk
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json