Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saarde valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra kehtestamine

Saarde valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 53

Saarde valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra kehtestamine

Vastu võetud 19.10.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seadus“ § 13 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saarde valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord sätestab valla raamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning korra.

  (2) Mittevajalik on teavik, kui:
  1) teaviku eksemplaride arv raamatukogudes ületab praktilise vajaduse;
  2) teaviku sisu on aegunud;
  3) teavikule puudub nõudlus vähemalt viis aastat;
  4) teavik on muutunud kasutuskõlbmatuks..

  (3) Saarde valla raamatukogudel on lubatud tasuta võõrandada või müüa mittevajalikke teavikuid.

§ 2.   Ettevalmistav töö

  (1) Mittevajalikest teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad teavikud välja raamatukogu direktor.

  (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud mittevajalikest teavikutest kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ja inventarinumbrid, eemaldatakse vöötkood.

§ 3.   Teavikute müük

  (1) Müügiks eraldatud mittevajalike teavikute hinna määrab raamatukogu direktor.

  (2) Müügist saadud vahendid laekuvad vallaeelarve tuludesse ja raamatukogu direktori ettepanekul võib neid kasutada raamatukogu täiendavate kulutuste katteks.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

  (2) Raamatukogudes on eraldi riiul mittevajalike teavikute pakkumiseks raamatukogu külastajatele.

  (3) Võõrandamata mittevajalikud teavikud kantakse maha ja utiliseeritakse.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json