HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõgeva linna 10.–12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine

Jõgeva linna 10.–12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 47

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva linna 10.–12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 22
RT IV, 18.10.2013, 13
jõustumine 21.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT IV, 03.07.2014, 2906.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 5 ja haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruse eesmärk on reguleerida töövihikute maksumuse kompenseerimist üldhariduskoolis statsionaarses õppes õppivatele 10.– 12. klassi õpilastele, kelle elukohaks jooksva aasta 1. septembril on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linn.

§ 2.  Töövihikute kompenseerimine

 (1) Gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse töövihikute maksumus vastavalt kooli väljastatud teatisele, kuid mitte rohkem kui 25 eurot õpilase kohta.
[RT IV, 03.07.2014, 29 - jõust. 06.07.2014]

 (2) Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste töövihikute maksumus kantakse üle Jõgevamaa Gümnaasiumi panga kontole vastavalt kooli poolt esitatud õpilaste nimekirjadele, milles on märgitud ka töövihikute maksumus.
[RT IV, 03.07.2014, 29 - jõust. 06.07.2014]

 (3) Väljaspool Jõgeva linna õppivatele õpilastele kompenseeritakse töövihikute maksumus lapsevanema või täisealise õpilase vastavasisulise avalduse alusel. Avalduses peab kajastuma õpilase nimi, kooli nimetus, panga konto omaniku nimi ja konto number. Avaldusele tuleb lisada kooli teatis töövihikute maksumuse kohta.
[RT IV, 03.07.2014, 29 - jõust. 06.07.2014]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldusi võetakse vastu 10. oktoobrini. Kompensatsioon kantakse üle hiljemalt 1. novembriks.
[RT IV, 03.07.2014, 29 - jõust. 06.07.2014]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.