Teksti suurus:

Muhu valla 2013. aasta 1. lisaeelarve

Muhu valla 2013. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2013, 58

Muhu valla 2013. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 25.09.2013 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 ja Muhu Vallavolikogu 17.04.2012 määrusega nr 74 kinnitatud "Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord" alusel.

§ 1.   Kinnitada Muhu valla 2013.aasta 1. lisaeelarve kogumahuga 41 047 eurot (nelikümmend üks tuhat nelikümmend seitse eurot) vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Jaana Palu
Volikogu esimees

Lisa Muhu valla 2013.aasta 1. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json