HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaedade teeninduspiirkonna määramine

Lasteaedade teeninduspiirkonna määramine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2014, 28

  Lasteaedade teeninduspiirkonna määramine

  Vastu võetud 15.10.2014 nr 25
  jõustumine 01.11.2014

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

  § 1.   Määrata Raasiku valla lasteaedade teeninduspiirkonnaks Raasiku valla haldusterritoorium.

  § 2.   Raasiku Vallavolikogu 09.02.2010. a määrus nr 1 „Raasiku valla lasteaedade teeninduspiirkondade määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub 01. novembril 2014. a.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json