Teksti suurus:

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2016, 1

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Vastu võetud 10.10.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 ja § 372, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja Kunda linna põhimääruse § 27 lõike 4 ning Kunda Linnavolikogu 10. oktoobri 2016 määruse nr 18 „Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“ alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kunda linnavolikogu 14.10.2013 määruse nr 8 „Kunda linna arengukava 2013-2025“ Lisa 1 „Kunda linna arengukava eelarvestrateegia 2016-2019“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kunda linnavolikogu 14.10.2013 määruse nr 8 „Kunda linna arengukava 2013-2025“ Lisa 2 „Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kunda linnavolikogu 14.10.2013 määruse nr 8 „Kunda linna arengukava 2013-2025“ Lisa 3 „Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Viktor Engelbrecht
Linnavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json