Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2016-2021 kinnitamine

Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2016-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2016, 12

  Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2016-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 12.10.2016 nr 35

  Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37, § 371 ja § 372 alusel, arvestades volikogu komisjonide, vallavalitsuse ja kodanike ettepanekuid

  § 1.  Kinnitada Konguta valla arengukava aastateks 2015-2020 ja tegevuskava aastateks 2016-2021 (lisa).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Märt Meesak
  vallavolikogu esimees

  Lisa Konguta valla arengukava aastateks 2015-2020

  Lisa Tegevuskava aastateks 2016-2021