Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2016, 14

  Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 13.10.2016 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Koigi Vallavolikogu 14.02.2006. a määrusega nr 16 kinnitatud Koigi valla põhimääruse § 411 alusel.

  § 1.   Kinnitada Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Koigi Vallavolikogu 08.10.2015. a määrus nr 10 „Koigi valla eelarvestrateegia 2016 – 2019 kinnitamine.“

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2017.a.

  Elmar Luha
  volikogu esimees

  Lisa Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json