SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 3

Teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 05.10.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Kihelkonna Vallavolikogu 30.03.2016 määruse nr 7 „Kihelkonna Kooli põhimäärus“ § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.  Teenuste hinnad Kihelkonna Kooli ruumide ja territooriumi kasutamisel

  Kehtestada Kihelkonna Kooli ruumide ja territooriumi kasutamiseks järgmised hinnad:
 1) Kooli võimla üür 7 eurot tund;
 2) Klassi üür 3.50 eurot tund;
 3) Koridori üür 3.50 eurot tund;
 4) Söögisaali üür koos köögi teenustega 35 eurot kord;
 5) Köögi teenuse kasutamine 10 eurot kord;
 6) Kohviku kasutamise üür koos köögi teenustega 35 eurot kord; köögi teenusteta 25 eurot kord;
 7) Ööbimine koolimajas kooli voodipesu kasutamisega 7 eurot inimene/1 (üks) öö ja kooli voodipesu kasutamiseta 5 eurot inimene/1 (üks) öö;
 8) Telkimine kooli territooriumil koos WC kasutamise ja pesemisvõimalustega 2.50 eurot inimene/1 (üks) öö.

§ 2.  Toidupäeva maksumus lasteaia lastele

  Kehtestada lasteaia lastele toidupäeva maksumuseks 1 euro lapse kohta, sellest moodustab 25% hommikusöök hinnaga 0.25 eurot, 25% õhtuoode hinnaga 0.25 eurot ning 50% lõuna hinnaga 0.50 eurot.

§ 3.  Toidupäeva maksumus õpilastele

  Kehtestada Kihelkonna Kooli õpilastele koolilõuna maksumuseks 0.78 eurot, hommikusöögi maksumuseks 0.30 eurot ja pikapäevarühma õhtuoote maksumuseks 0.30 eurot.

§ 4.  Toitlustusteenuse hinnad koolis

 (1) Kehtestada Kihelkonna Kooli sööklas (v.a. õpilased) lõuna maksumuseks 2 eurot/portsjon, 1 euro/0,5 portsjonit ja õhtuoote maksumuseks 0.60 eurot.

 (2) Gruppide toitlustamisel hinnad kokkuleppel asutuse juhatajaga.

§ 5.  Veevarustuse- ja heitvee hindade kehtestamine Viki külas

  Kehtestada veevarustuse- ja heitvee hinnad Viki külas järgmiselt:
 1) Füüsilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.40 eurot m 3.
 2) Juriidilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.74 eurot m 3.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kihelkonna Vallavalitsuse 24.11.2016 määrus nr 5 „Teenuste hindade ja hooldajatoetuse suuruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Raimu Aardam
Vallavanem

Evelin Voksepp
Vallasekretär