Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2021 kinnitamine

Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 13

  Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 12.10.2017 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sauga Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 16 „Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2020 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Meelis Tomberg
  volikogu esimees

  Lisa Tegevuskava 2017-2021

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json