Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korra täiendamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 15

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korra täiendamine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punti 5 ja Vaivara Vallavolikogu 20.09.2017 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse kava“ alusel.

§ 1.   Täiendada Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määrus nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ §-ga 451 järgmises redaktsioonis:
§ 451. Noorte huvihariduse-ja huvitegevusega seotud kulude hüvitamine
(1) Toetust on võimalik taotleda lapse ja kuni 26.aastase noore huvihariduse ja huvitegevusega seotud transpordikulude, õppevahendite, laagris osalemise, võistlustel osalemise ja kohatasu kulude hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas ühe noore või lapse kohta. Toetust makstakse noorele ja lapsele, kes õpib huvikoolis või tegeleb huvitegevusega, mille kestvus on vähemalt kuus kuud.
(2)Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse. Taotluse juurde lisatakse kuludokument. Taotluses märgitakse ära:
1) nimi ja isikukood ;
2) asutus või organisatsioon, kus huvihariduse või huvitegevusega tegeletakse;
3) huviala, millega tegeletakse.

§ 2.   Toetust on võimalik taotleda alates 01.09.2017 tehtud kulude hüvitamiseks.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json