Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 4

Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Vastu võetud 11.10.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel, kooskõlas Jõelähtme Vallavolikogu 11.10.2018 määrusega nr 22 „Jõelähtme valla arengukava aastateks 2018-2025“.

§ 1.  Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 kinnitamine

  Kinnitada Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 vastavalt lisale.

§ 2.  Jõelähtme Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 122 „Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2019-2022