Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023 - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 6

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023

Vastu võetud 11.10.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 28. veebruari 2013 määrus nr 2 „Jõgeva linna jäätmekava aastateks 2013–2020 vastuvõtmine“;
  2) Torma Vallavolikogu 21. oktoobri 2015 määrus nr 17 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine“;
  3) Jõgeva Vallavolikogu 22. oktoobri 2015 määrus nr 9 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine“;
  4) Palamuse Vallavolikogu 29. oktoobri 2015 määrus nr 31 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud ja avalikustanud Jõgeva Vallavolikogu, Mustvee Vallavolikogu ja Peipsiääre Vallavolikogu. Jäätmekava jõustub kolmandal päeval pärast viimase sellekohase määruse Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

Lisa Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023

/otsingu_soovitused.json