Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 21

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Vastu võetud 11.10.2018 nr 10

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 37¹ lõige 1 ning § 37² lõigete 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 alusel

§ 1.  Kinnitada Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 21.09.2017 määrus nr 10 „Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021”.

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Merje Volt
Volikogu esimees

Lisa1 Kiili valla arengukava 2030

Lisa2 Eelarvestrateegia 2019-2022