Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 27

Kastre valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Vastu võetud 09.10.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1, 3 ja Kastre valla põhimääruse § 87 lg 8 alusel.

§ 1.  Kastre valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

  Kinnitada Kastre valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastavalt määrus lisale 1.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Haaslava Vallavolikogu 15.10.2014 määrus nr 20 „Haaslava valla eelarvestrateegia 2015-2018“;
 2) Haaslava Vallavolikogu 14.10.2015 määrus nr 34 „Haaslava valla eelarvestrateegia 2016-2019“;
 3) Haaslava Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 45 „Haaslava valla eelarvestrateegia 2017-2020“;
 4) Mäksa Vallavolikogu 17.10.2016 määrus nr 20 „Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“;
 5) Võnnu Vallavolikogu 17.11.2016 määrus nr 19 „Võnnu valla eelarvestrateegia 2017-2020“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Kastre Valla eelarvestreateegia 2019-2022