Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 2

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Vastu võetud 11.10.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine


Kinnitada Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määrus nr 1-2/55 „Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020-2023

/otsingu_soovitused.json