HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine

Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 11

  Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 09.10.2019 nr 50

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Rakvere Vallavolikogu 19.06.2017 määrusega nr 7 kehtestatud Veltsi Lasteaed-Algkool põhimääruse § 9 alusel.

  § 1.   Kinnitada Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Peep Vassiljev
  Volikogu esimees

  Lisa Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024

  /otsingu_soovitused.json