Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 21

Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.10.2019 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1. Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“ muutmine
Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“ paragrahvi 2 lõige 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 16 (kuusteist) eurot inimese kohta;“
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json