Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 23

  Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.11.2018 nr 53
  RT IV, 05.12.2018, 34
  jõustumine 08.12.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  10.10.2019RT IV, 18.10.2019, 721.10.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning Jõgeva valla põhimääruse § 38 lõike 4 alusel.

  § 1.   Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1 ja arengukava tegevuskava vastavalt määruse lisale 2.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  Lisa 1 Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028
  [RT IV, 18.10.2019, 7 - jõust. 21.10.2019]

  Lisa 2 Arengukava tegevuskava
  [RT IV, 18.10.2019, 7 - jõust. 21.10.2019]

  /otsingu_soovitused.json