Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2019. aasta lisaeelarve

Räpina valla 2019. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 35

Räpina valla 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 16.10.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 „ Räpina valla finantsjuhtimise kord ” § 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2019. aasta lisaeelarve muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisad 1–4 Räpina valla 2019. aasta lisaeelarve muudatused

/otsingu_soovitused.json