HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Varbla Kooli arengukava kinnitamine

Varbla Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2022, 5

Varbla Kooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 13.10.2022 nr 33

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Lääneranna Vallavolikogu 08.04.2021 määruse nr 114 „Lääneranna valla hallatava asutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Varbla Kooli arengukava aastateks 2022-2027 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Varbla Kooli arengukava aastateks 2022-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json