Teksti suurus:

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava 2012-2018“ muutmine

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2014, 6

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava 2012-2018“ muutmine

Vastu võetud 12.11.2014 nr 12
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 „Kaiu valla arengukava 2012-2018“ vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2015. a.

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Kaiu valla arengukava 2012-2018 muutmine