KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks volituste andmine

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks volituste andmine - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2014, 8

  Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks volituste andmine

  Vastu võetud 11.11.2014 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja lg 3 alusel.

  § 1.   Anija Vallavalitsuse nimel osaleb väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana Anija Vallavalitsuse väärteomenetleja.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 21.02.2006 määrus nr 5 „Anija valla menetlusõigusliku ametniku määramine väärteomenetluses“ ning Anija Vallavalitsuse 02.06.2003 määrus nr 3 „ Anija valla menetlusõigusliku ametniku määramine väärteomenetluses“.

  § 3.   Anija Vallavalitsuse kui väärtegude kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendab vallavanem.

  § 4.   Kinnitada kohtuvälise menetleja tunnistuse vorm (lisa 1).

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Arvi Karotam
  Vallavanem

  Annika Voosel
  Vallasekretär

  Lisa 1 Kohtuvälise menetleja tunnistuse vorm

  /otsingu_soovitused.json