ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituse andmine

Volituse andmine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2015, 4

  Volituse andmine

  Vastu võetud 11.11.2015 nr 24
  jõustumine 01.12.2015

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lg 1 ja "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus" § 5 lg 3 alusel.

  § 1.  Volitada Võru linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetele vastavust kontrollima AS Võru Vesi (registrikood 10004973).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 10. märtsi 2010 määrus nr 5 "Volituse andmine" (RT IV, 10.11.2012, 31).

  § 3.  Määrus jõustub 1. detsembril 2015.

  Anneli Ott
  volikogu esimees