HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2015, 21

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 12.11.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Audru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine

 (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatused kooli direktor arvestades Audru Vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvet ja et kõik õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmine oleksid tagatud.

 (2) Kooli direktor kooskõlastab kooli töötajate koosseisu ja selle muudatused enne kinnitamist vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhatajaga.

 (3) Koopia koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirjast esitab kooli direktor vallavalitsusele.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees