Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2016, 1

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 08.11.2016 nr 16
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 "Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse:
„(3) Toetuse taotlemisel tuleb isikul esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus.“

  (2) Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:
„(15) Kuludokumendiks ei loeta pärast 31. detsembrit 2016. a soetatud AS Eesti Liinirongid rongipileteid v.a lõigetes 8 – 10 sätestatud juhtudel.“

§ 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. a.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json