Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2015. a määruse nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2016, 3

Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2015. a määruse nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ muutmine

Vastu võetud 08.11.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2015. a määruses nr 6 "Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas" tehakse järgmine muudatus:

  Määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 ja § 27 lg 3 alusel“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json