Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmine

Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 40

  Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmine

  Vastu võetud 19.09.2011 nr 3

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 10. novembri 2009. a määrusega nr 20 kehtestatud “Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra” § 16 lõike 2 punktide 1, 2, 3, § 16 lõike 3, Raasiku Vallavolikogu 10. novembri 2009. a määruse nr 21 „Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad“ § 1 lg 1 alusel ning arvestades Aktsiaseltsi Veolia Keskkonnateenused 29. juuli 2011. a taotlust (kiri nr 11/206).

  § 1.   Kehtestada Raasiku Vallavolikogu poolt kehtestatud korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastava suurusega jäätmemahutis segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest järgnevad teenustasud:

    (1)

  Jäätmemahuti suurusTeenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmeteühekordse käitlemise eest
  1.Kuni 20 l jäätmekott0,68 eurot
  2.Kuni 150 l jäätmekott0,91 eurot
  3.80 l1,42 eurot
  4.140 l1,93 eurot
  5.240 l3,59 eurot
  6.370 l3,91 eurot
  7.600 l5,99 eurot
  8.800 l9,73 eurot
  9.2500 l15,48 eurot
  10.4500 l26,98 eurot

    (2) Lõikes 1 toodud jäätmeveo teenustasud ei sisalda käibemaksu.

  § 2.   Avaldada käesolev määrus ajalehes Sõnumitooja ja Raasiku valla veebilehel.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2011. a.

  Aare Ets
  Vallavanem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json