HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Raasiku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Raasiku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 50

Raasiku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Vastu võetud 19.06.2006 nr 2

Käesolev määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 3 ja 27 lg 2,

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Raasiku valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu katmist lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) poolt.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab lapsevanem.

  (3) Toidukulu kaetakse järelmaksuna eelneva kuu eest.

  (4) Hoolekogu otsustab toidukulu päevamaksumuse piirmäära ja selle kinnitab juhataja.

  (5) Toidukulu päevamaksumuse arvutamisel võetakse aluseks päeva kolme toidukorra toiduainete maksumus.

  (6) Toidukulu katmise hüvitamiseks on lapsevanemal võimalus taotleda toetust Raasiku Vallavalitsuselt.

  (7) Lapse toitlustamiseks tehtavad kulutused (toiduainete arvestuslik kulu, köögipersonali töötasu, küttekulu, vee- ja kanalisatsioonikulu, elektrikulu, transpordikulu jne) kantakse lapsevanema poolt makstavast toidukulust, kohatasust ja valla eelarvest.

  (8) Lasteaias pakutav päevane toit arvestab lapse vanuselisi ja tervisest tulenevaid iseärasusi.


§ 2.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse kuu toidukulu arvutatakse päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus, mis on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

  (2) Lapse puudumisel mis tahes põhjusel ei arvestata puudutud päeva eest toidukulu.

  (3) Toidukulu arvutamisel tehakse mahaarvamisi toidupäevade osas.

  (4) Muudatusi toidupäevade eest maksmise mahaarvamise osas tehakse järgneval kuul lapsevanemale esitatud arves.

  (5) Toidukulu eest tasutakse arve alusel iga kuu 20. kuupäevaks.

  (6) Toidukulude võlgnevuse korral üle ühe kuu arvates lasteaia juhataja vastavasisulise teate kättesaamisest arvatakse laps lasteaiast välja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. augustil 2006. a.

Andre Sepp
Vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json