Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 25

  Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

  Vastu võetud 23.04.2008 nr 8
  jõustumine 01.05.2008

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 37,Vabariigi Valitsuse 14.07.2006.a. määruse nr 164 “Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” §-d 2,5,6 Pihtla valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra p. 13.1 ja 13.3 ja “Haldusmenetluse seadus” § 64 lg 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord.

  § 2.  Määrus jõustub 01.mai 2008.

  Tõnu Post
  Volikogu esimees

  Lisa Kord