Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Häädemeeste valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise ning kulude arvestuse kord

Häädemeeste valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise ning kulude arvestuse kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 49

Häädemeeste valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise ning kulude arvestuse kord

Vastu võetud 24.09.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 58 lõike 1 ja Häädemeeste Vallavolikogu 26.03.2013. a määruse nr 4 “ Häädemeeste valla 2013. aasta eelarve” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse seoses 20. oktoobril 2013. a toimuvate Häädemeeste Vallavolikogu valimistega Häädemeeste valla valimis- ja jaoskonnakomisjonide (edaspidi komisjonid) liikmete töö tasustamise ja komisjonide kulude arvestuse kord.

§ 2.   Tasu suurus

  (1) Komisjoni aseesimehele ja liikmele komisjoni tööst osavõtu eest makstava tasu suuruseks on 2,90 eurot tunnis.

  (2) Komisjoni esimehele komisjoni tööst osavõtu eest makstava tasu suuruseks on 3,45 eurot tunnis.

§ 3.   Kulude hüvitamine

  (1) Komisjonide liikmetele hüvitatakse valimiste korraldamisega seotud isikliku sõiduauto kasutamise dokumentaalselt tõendatud kulud. Isikliku sõiduautona käsitletakse komisjoni liikme kasutuses olevat sõiduautot või muud mootorsõidukit, mis ei ole Häädemeeste Vallavalitsuse ega muu juriidilise isiku (v.a liisingfirma) omanduses ega valduses.

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse esitatud kütusekviitungite ja sõidupäeviku alusel.

§ 4.   Tasu ja kulude arvestuse kord

  (1) Komisjoni liikme töö tasustamine toimub komisjoni töös osaletud töötundide alusel, mille kohta peavad arvestust komisjonide esimehed.

  (2) Komisjoni kulude, sh komisjoni liikme isikliku sõiduauto kasutamise kulude kohta peavad arvestust komisjoni esimehed.

  (3) Jaoskonnakomisjonide esimehed esitavad jaoskomisjoni liikmete tööajaarvestuse ja komisjoni kulude aruande valla valimiskomisjoni esimehele hiljemalt kolmandal päeval pärast valimispäeva.

  (4) Valla valimiskomisjoni esimees esitab valla valimiskomisjoni tööajaarvestuse ja komisjoni kulude aruande raamatupidamisele hiljemalt viiendal päeval peale valimistulemuste väljakuulutamist.

  (5) Valla valimiskomisjon esitab vallavalitsusele valimispäevast arvates kolme nädala jooksul valimisteks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamise aruande.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 29. septembri 2009. a määrus nr 4 „Häädemeeste valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide töö tasustamine“.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse alates 21. augustist 2013. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Aava
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json