ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kehtestamine

Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Pöide Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 96

  Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kehtestamine

  Vastu võetud 14.12.2009 nr 23
  jõustumine 21.12.2009

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsooni seaduse § 4 alusel.

  § 1.  Kehtestada Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009–2021, koostatud Consultare OÜ poolt, kontaktisik Kristo Kiiker (Lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 21. detsembril 2009.a.

  Koit Kelder
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Pöide valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009-2021

  Lisa 2 Puurkaevude veeandvus

  Lisa 3 Puurkaevude deebit

  Lisa 4 Põhjavee kaitstus

  Lisa 5 Pinnakate

  Lisa 6 Maaparandus

  Lisa 7 Vee- ja kanalisatsioonitrasside üldskeem Tornimäe-Kärneri küla

  Lisa 8 Vee- ja kanalisatsioonitrasside üldskeem Puka küla

  Lisa 9 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem Tornimäe-Kärneri

  Lisa 10 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem Tornimäe-kärneri

  Lisa 11 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem Tornimäe-Kärneri

  Lisa 12 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem Puka küla

  Lisa 13 Olemasolev ja perspektiivne reoveekogumisala Tornimäe

  Lisa 14 Olemasolev ja perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Puka

  Lisa 15 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Oti

  Lisa 16 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Mui-Veere-Uuemõisa

  Lisa 17 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Reina

  Lisa 18 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Kahutsi-Iruste

  Lisa 19 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Ardla

  Lisa 20 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Neemi

  Lisa 21 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Välta

  Lisa 22 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Kanissaare

  Lisa 23 Perspektiivne ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetav ala Kõrkvere