Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018 - sisukord
Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2014, 2

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018

Vastu võetud 23.10.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 1 ja 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.


§ 1.  Raikküla valla arengukava kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine

 (1) Kehtestada Raikküla valla täpsustatud arengukava aastateks 2011-2020, mis on lisatud käesolevale määrusele.

 (2) Kinnitada Raikküla valla arengukava 2011-2020 lisana Raikküla valla eelarvestrateegia
aastateks 2015-2018, mis on lisatud käesolevale määrusele.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Raikküla Vallavolikogu 25.10.2012 määrus nr 44 „Raikküla valla arengukava 2012-2020 tervikteksti kehtestamine ja eelarvestrateegia 2013-2015 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Raikküla Vallavolikogu 30.09.2013 määrus nr 58 „Raikküla valla eelarvestrateegia kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raikküla valla arengukava aastani 2020

Lisa 2 Raikküla valla eelarvestrateegia 2015-2018