SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põlgaste Pansionaadi kohamaksu kehtestamine 2016. aastaks

Põlgaste Pansionaadi kohamaksu kehtestamine 2016. aastaks - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 42

Põlgaste Pansionaadi kohamaksu kehtestamine 2016. aastaks

Vastu võetud 09.12.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ja Põlgaste Pansionaadi põhimääruse § 5 alusel.

§ 1.  Kohamaksu kehtestamine

  Kehtestada Põlgaste Pansionaadi kohamaks 605 eurot kuus, millele lisandub isiklikuks otstarbeks kasutatud ravimite ja hügieenivahendite-mähkmete maksumus.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2016.

Mikk Järv
Vallavanem

Katrin Slungin
Vallasekretär