Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Rae valla 2016. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 44

  Rae valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 14.12.2015 nr 38

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punktist 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada 01. jaanuarist 2016. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 23 625 492 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada 01. jaanuarist 2016. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa 20 494 990 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada 01. jaanuarist 2016. aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa -11 530 169 eurot, eelarve tulem -8 399 667 eurot, finantseerimistegevuse osa 8 974 936 eurot ja likviidsete varade muutus 575 269 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.  Käesolev määrus jõustub 01.01.2016. a.

  Agu Laius
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  /otsingu_soovitused.json