Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 3

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 12.12.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse „Euroopa Parlamendi valimise seadus“ § 13 lg 2, „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus“ § 22 lg 2, „Rahvahääletuse seadus“ § 17 lg 2 ja „Riigikogu valimise seadus“ § 19 lg 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Võru linnas moodustatakse neli valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Vabaduse tn 12, Võru linn, Võru maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - Liiva tn 13, Võru linn, Võru maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Kooli tn 7, Võru linn, Võru maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 - Olevi tn 29, Võru linn, Võru maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

§ 4.   Valimisjaoskond Võru linna täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Võru linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavalitsuse 27. juuli 2017 aasta määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks (RT IV, 01.08.2017, 5).

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Valimisjaoskonade piirid

/otsingu_soovitused.json