Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 24

Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

Vastu võetud 13.12.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, § 26 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ § 37 lg 3 ja § 38 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekut.

§ 1.  Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarve

  Kinnitada vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2018.aasta 3. lisaeelarve põhitegevuse tulude ja kulude muudatused vastavalt detailsele jaotusele.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

  Anda Jõelähtme Vallavalitsusele õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid 2018. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarve