Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Türi valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 27

Türi valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 11.12.2018 nr 14

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 2-4 ja § 40 lõike 1, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 2-4 ja § 47 lõike 1, rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 2-4 ja § 34 lõike 1 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 2-4 ja § 41 lõike 1 lõike alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks moodustatakse Türi valla haldusterritooriumil 5 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade nummerdus ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade nummerdus ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Tolli tänav 62, Türi linn, Türi vald, Järva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Hariduse tänav 1, Türi linn, Türi vald, Järva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Estonia puiestee 1, Oisu alevik, Türi vald, Järva maakond; Sauna tänav 2, Kabala küla, Türi vald, Järva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Viljandi maantee 17, Käru alevik, Türi vald, Järva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Pikk tänav 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond.

 (2) Valimisjaoskonna nr 3 asukoht on eelhääletamise esimesel päeval ja valimispäeval aadressil Estonia puiestee 1, Oisu alevik, Türi vald, Järva maakond, ning eelhääletamise teisel ja kolmandal päeval aadressil Sauna tänav 2, Kabala küla, Türi vald, Järva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik Türi valla valimisjaoskonnad, st
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 3;
 4) valimisjaoskond nr 4;
 5) valimisjaoskond nr 5.

§ 4.  Valimisjaoskond Türi valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Türi valla täpsusega, hääletavad valimisjaoskonnas nr 1 (aadressil Tolli tänav 62, Türi linn, Türi vald, Järva maakond).

Elari Hiis
asevallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid