SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 12

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 07.12.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 1. märtsi 2019 määruse nr 72 „Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus“ § 12 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Perekeskus Kurepesa (edaspidi perekeskus) poolt osutatavate teenuste hinnad.

§ 2.   Teenuste hinnad

  (1) Asendushooldusteenuse osutamisel asenduskodus ja perekodus on teenuse hind 2020 eurot kuu.

  (2) Järelhooldusteenuse hind on 650 eurot kuu.

  (3) Lapse turvakoduteenuse hind on 2,81 eurot tund ja 67,44 eurot ööpäev.

  (4) Lapsehoiuteenuse hind on 7 eurot tund.

  (5) Teenust osutatakse sotsiaaltöö teenistuse korralduse alusel. Seejuures tuleb lapsevanemal tasuda toitlustamise eest ja kuni 20% teenuse maksumusest.

  (6) Perekeskuses valmistatud toidupäeva maksumus on 3,30 eurot. Lapsevanema valikul võib tellida üksikud toidukorrad järgmiste maksumustega:
  1) hommikusöök 0,80 eurot;
  2) lõunasöök 0,85 eurot;
  3) oode 0,80 eurot;
  4) õhtusöök 0,85 eurot.

  (7) Tugiteenuste maksumused raske ja sügava puudega lastele on:
  1) tugiisikuteenus 7 eurot tund;
  2) lapsehoiuteenus 7 eurot tund.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Valga Vallavalitsuse 5. novembri 2019 määrus nr 13 "Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine" tunnistatkse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Ester Karuse
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json