Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve

Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 79

Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve

Vastu võetud 16.12.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json