HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 83

Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2021 – 2024 kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2020 nr 15

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 30 „Jõhvi Vene Põhikooli põhimäärus“ § 4 lõike 8 ja Jõhvi Vallavolikogu 14. september 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2021 – 2024 (lisatud 7-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Konrad
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Vene Põhikooli arengukava 2021 – 2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json