Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva valla 2021. aasta eelarve

Elva valla 2021. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 85

  Elva valla 2021. aasta eelarve

  Vastu võetud 14.12.2020 nr 108

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6, § 23 lg 2 ja 4, Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määruse nr 46 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 7 lg 7, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 27 452 399 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada Elva valla 2021. aasta kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja alapealkirja „Investeeringud“ alla.

  § 3.   Volitada Elva Vallavalitsust kinnitama Elva valla 2021. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve, lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

  § 4.   Lubada Elva vallavanemal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid ja lisatasusid vastavalt asutuse eelarve vahenditele.

  § 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

  Maano Koemets
  vallavolikogu esimees

  Lisa Elva valla 2021. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json