Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2017. aasta eelarve

Viimsi valla 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2017, 6

  Viimsi valla 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 17.01.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viimsi valla põhimääruse § 112 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2017. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017.a.

  Toomas Tõniste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 - Viimsi valla 2017.aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json