Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37„Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2018, 4

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37„Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Vastu võetud 15.01.2018 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ § 2 punkti 1 sõnastatakse:
„1) alates 1. jaanuarist 2018 5% 2017. aastaks Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json